Cultuurbeurs Apeldoorn

De stichting Culturele Pleinmarkt organiseert
Op zaterdag 11 juni 2022 tijdens het Festival Amateurkunst de eerste ‘Cultuurbeurs Apeldoorn’. Daar bieden groepen en solisten op het gebied van muziek, zang, dans, beeldende kunst, theater en literatuur aan om optredens te verzorgen voor instellingen, scholen, wijk- en buurtcentra die op zoek zijn naar leuke en passende activiteiten.

Rijkdom aan amateurgroepen en solisten
In Apeldoorn hebben we een rijkdom aan amateurgroepen en solisten op cultureel gebied. Die willen graag regelmatig optreden. Daar zijn nu beperkte mogelijkheden voor, zoals de Culturele Pleinmarkt, de Muziektent en Cultuur bij je Buur. Het zou mooi zijn als er in de rest van het jaar ook mogelijkheden tot optreden zijn. Anderzijds zoeken zorginstellingen, buurt- en wijkorganisaties, jongerencentra, en scholen vaak naar mogelijkheden om voor bewoners en deelnemers leuke activiteiten te organiseren. De Culturele Pleinmarkt brengt op de Cultuurbeurs de vraag vanuit de samenleving en het aanbod vanuit de cultuursector bij elkaar.

Contacten leggen en afspraken maken
De musici, zangers/koren, dansgroepen, theatermakers en beeldende kunstenaars zijn te vinden bij de statafels in de nieuwe foyer van Orpheus. Organisaties die op zoek zijn naar optredenden kunnen daar contacten leggen en afspraken maken. We houden er rekening mee dat vanwege de coronamaatregelen de contacten digitaal moeten plaatsvinden. In dat geval gaan we online speeddaten. Aanbieders krijgen 4 minuten tijd om zichzelf te presenteren. Organisaties pitchen concreet hun vraag en gaan met de aanbieder online in gesprek.

Ruil met gesloten beurzen
Op de website is te zien wie zich hebben aangemeld voor een optreden, dus organisaties kunnen van tevoren al nagaan wat het beste bij hen past. Zij kunnen nader kennis maken met de aanbieders en met hen bespreken wat hun mogelijkheden zijn en wanneer zij kunnen optreden.
In principe gaat het om een ruil met gesloten beurzen: organisaties bieden een podium en kunstenaars bieden een optreden. Maar soms zijn er onontkoombare kosten aan een optreden verbonden: dirigent, vervoer van instrument, schildermaterialen etc.

Men kan afspraken maken voor het hele jaar: van juni tot juni. Volgend jaar is er opnieuw een Cultuurbeurs.

 

Culturele Pleinmarkt Apeldoorn
Culturele Pleinmarkt

Amateurgroepen en solisten

die graag een optreden bieden

Wij zijn een organisatie

en op zoek naar optredens