Taal is de basis

Programma

Presentatie en discussieleiding: Hetty Wennekendonk

13.00 uur

Act

Wollig taalgebruik

  • Filmpje van de gemeente met interviews van mensen op straat over begrijpelijke teksten.
    Daaruit blijkt dat veel mensen moeite hebben met brieven en websites van overheden en instanties.
  • Taalambassadeur Jos Niels van Stichting ABC afdeling Gelderland vertelt iets over het werk van taalambassadeurs.

13.10 uur

Interviews
Vertegenwoordigers van scholen en organisaties vertellen iets over hun werk. We besteden aandacht aan alle leeftijdsgroepen

  • jonge kinderen: voorleesexpress en voorschoolse vorming (Kitty Nieuwenburg Coda)
  • kinderen basisschool: spelen met taal
  • jongeren voortgezet onderwijs: Mooky; interactief digitaal leesprogramma (Tom van Eijk)
  • volwassenen Nederlanders: Taalhuis en Toptaal NT1 cursussen ( Kitty Nieuwenburg en Linda Hagenauw)
  • volwassenen buitenlanders: Stichting Da Capo en NT2 cursussen (Annette Deelman)

De interviewer vraagt aan allen: wat doe je, wie bereik je, hoe komen ze bij je terecht, wat is het resultaat?
Ook de wethouder voor onderwijs, Henk van den Berge, wordt geïnterviewd. Aan hem wordt gevraagd wat het beleid van de gemeente is op het gebied van laaggeletterdheid.

13.35 uur

Act

Presentatie van Mooky
Mooky staat voor de combinatie tussen Multimedia en een Booky. Dit platform biedt een nieuwe digitale leesbeleving, waarin verhalen worden verrijkt met allerlei digitale elementen. Een e-book wordt daarmee eindelijk écht een e-book.

Mooky is een web-app. Hierdoor zijn de verhalen die als Mooky worden gemaakt op alle apparaten te lezen en je kunt de web-app gewoon op je telefoon installeren, zonder een app store!
Met Mooky wordt lezen leuk(er) voor iedereen! Mooky Home - Mooky

13.40 uur

Panel
De vertegenwoordigers van de bovengenoemde organisaties, de wethouder en twee raadsleden (Thomas Hendriks (SP) en Elly André (D66) nemen zitting in een panel.
Aan wethouder en raadsleden wordt de vraag gesteld of ze de genoemde voorbeelden een goede bijdrage aan het beleid vinden.
Aan de organisaties wordt de vraag voorgelegd of ze inspelen op en bijdragen aan het gemeentelijk beleid. Verdere vragen: word je gefaciliteerd door de gemeente, wat heb je nodig, wanneer ben je tevreden.
Aan politiek en organisaties samen wordt de vraag gesteld: zie je aanknopingspunten om samen verder te gaan.
Aan het publiek wordt gelegenheid gegeven aan de discussie deel te nemen.

14.10 uur

Act

Gedicht op muziek over Oekraïne ‘Een andere vakantie’
Stadsdichter Herman Kattemölle heeft muziek gemaakt bij een gedicht van Aad van der Waal

Voordracht Ties van Brummen
Ties is één van de twee winnaars van de Apeldoornse editie 2022 van de Nationale Voorleeswedstrijd voor leerlingen basisschool (groep 8)

Afsluiting
Een spetterend optreden van de Vereniging Apeldoornse Jeugdorkesten

Meld wollige Taal – Gemeente Apeldoorn

Mooky, een nieuwe digitale leesbeleving