Programma

Opzet Festival Amateurkunst Apeldoorn
10 en 11 juni 2022

Vrijdagavond 10 juni

CPM Maestro Apeldoorn

De Big Band Apeldoorn laat zich vanavond leiden door vier gastdirigenten in de wedstijdformule Maestro. Een deskundige jury bepaalt wie van de deelnemers zich komend jaar de ‘Maestro van Apeldoorn’ mag noemen. De achterban kan tickets reserveren en hun idolen aanmoedigen.

Zaterdag 11 juni 2022
CPM markt, muziek, zang en dans

Markt

Kom dat zien….
Op zaterdag is er de beeldende kunstmarkt, die ruimte biedt aan een grote diversiteit van kunstenaars en culturele instellingen. Over het hele terrein verspreid staan ongeveer 100 kunstenaars van allerlei pluimage. Zij laten een kleurrijk en divers palet zien op het gebied van schilderen, tekenen, sieraden en keramiek maken etc. Aan de kunstenaars wordt gevraagd om, als het enigszins mogelijk is, actief aan het werk te zijn in de kraam, waardoor het voor bezoekers nog levendiger wordt.

Podia

Moet je horen…..
Daarnaast zijn er maar liefst 5 podia waar 50 Apeldoornse gezelschappen en artiesten optreden. Zij laten zien dat zingen en dansen plezier geeft. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden en kan mensen overhalen om zelf ook actief te worden. Een aantal van deze organisaties en groepen heeft ook een kraam en daar kan het publiek informatie opvragen en lid worden. Ook aan andere culturele instellingen bieden wij de gelegenheid zich op de markt te presenteren. Zij kunnen zichzelf laten zien en deelnemers werven voor het nieuwe seizoen of hun activiteiten voor het voetlicht van een groot publiek brengen.

Cultuur in beweging

Dat wil je ook doen!…..
In dit onderdeel ontmoeten kunstenaars, instellingen en bedrijven elkaar, kunnen jongeren hun talenten tonen en besteden we aandacht aan het thema ‘taal is de basis’.

Taal is de basis
We besteden aandacht aan het belang van taalvaardigheid in het leven. Vertegenwoordigers van scholen, bibliotheek en taalorganisaties vertellen wat ze doen. De wethouder geeft uitleg over het beleid m.b.t. de aanpak van laaggeletterdheid. Samen met enkele raadsleden en de vertegenwoordigers van de organisaties volgt er een discussie over toekomstige samenwerking op dit terrein tussen gemeente en organisaties. Het gesprek zal worden omlijst door aardige acts: een filmpje over moeilijke tekst, een gedicht op muziek, een presentatie van een nieuw concept om lezen voor jongeren te bevorderen en een reken-en- taal-dans.

Cultuurbeurs
Podiumgroepen willen ook in de loop van het jaar graag vaker optreden. Wij helpen ze om nieuwe podia te vinden en nodigen instellingen, scholen en bedrijven uit om hun wensen kenbaar te maken.
Op een culturele beursvloer kunnen ze afspraken met elkaar maken voor het komende jaar.

Talentontwikkeling jongeren
In samenwerking met partners van het platform amateurkunst geven we jong talent de kans om op het podium aan de wereld te laten zien wat het te bieden heeft en helpen we hen verder op weg.

Deelnemers

festival Apeldoornse amateurkunst

Markt

Op zaterdag is er de beeldende kunstmarkt, die ruimte biedt aan verschillende kunstenaars en culturele instellingen. Over het hele terrein verspreid staan ongeveer 100 kunstenaars van allerlei pluimage. Zij laten een kleurrijk en divers palet zien op het gebied van schilderen, tekenen, sieraden en keramiek maken etc. Aan de kunstenaars wordt gevraagd om, als het enigszins mogelijk is, actief aan het werk te zijn in de kraam, waardoor het voor bezoekers nog levendiger wordt.

Podia

Daarnaast zijn er maar liefst 5 podia waar meer dan 50 Apeldoornse gezelschappen en artiesten optreden. Zij laten zien dat zingen en dansen plezier geeft. Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden en kan mensen overhalen om zelf ook actief te worden. Een aantal van deze organisaties en groepen heeft ook een kraam en daar kan het publiek informatie opvragen en lid worden. Ook andere culturele instellingen bieden wij de gelegenheid zich op de markt te presenteren en deelnemers te werven voor het nieuwe seizoen of hun activiteiten voor het voetlicht van een groot publiek brengen.

Talentenpodium

Op het podium in de nieuwe foyer laat jong talent aan de wereld zien wat het te bieden heeft. Er treden jonge musici, singer songwriters, close harmony zanggroepen, dichters en theatergezelschappen op.